Guides

Hvad kan du forvente i løn som studentermedhjælper?

Skrevet af Laura Asgeir Berg

Lønnen skal være fair, men et studiejob er mere end bare løn

Det er vigtigt at pointere, at lønnen ikke skal være den afgørende faktor for at få et studiejob. Det skal den ikke, fordi et relevant studiejob giver dig mere end bare løn - også på sigt. Du skal vælge studiejobbet, fordi det er spændende. Fordi du lærer noget. Fordi studiejobbet åbner nye døre, som skaber afklaring. Og meget mere.

En undersøgelse lavet blandt Cands studerende viser, at “63% af de studerende synes, at studiejobbet er det vigtigste ved Cand”, men samtidigt mener “41% af de studerende at den økonomiske indtjening på studiejobbet er en afgørende faktor”.

Men lønnen har selvfølgelig betydning. Og den skal være fair, men hvad er en fair løn egentlig?

Det er i princippet subjektivt, også alt efter hvor meget værdi du tillægger andre dele af jobbet. Det er samtidigt også relativt. Du kommer nemlig hurtigt til at sammenligne din løn med den løn, dine medstuderende eller venner får i deres studiejob.

Forsøg dog gerne at være objektiv omkring din løn, så du ikke baserer dine forventninger på et subjektivt og relativt grundlag alene. 

Når det handler om løn, er det vigtigt, du er opmærksom på, hvordan lønnen er opgjort. Der er nemlig forskellige opfattelser af løn. Der er for eksempel forskel på, om lønnen er inklusive eller eksklusive feriepenge og pension.

Sådan beregner du din løn

Vi har taget et eksempel med, hvor grundlønnen er inklusive pension, men eksklusive feriepenge:

Det betyder, at du får 12,5% feriepenge oveni din grundløn. Hvis timelønnen eksempelvis er 150 kr., så får du derudover 18,75 kr. pr. time i feriepenge (150 kr. x 12,5%). Det er standard praksis.

Pensionen udgør ofte en lille del af lønnen, og den varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads. Der er for eksempel regler for pension i offentlige virksomheder, mens private virksomheder selv afgør, om pension er inkluderet i lønnen til studerende. 

Du skal også være opmærksom på, at nogle arbejdspladser tilbyder frynsegoder i tillæg til studiejobbet, som sjældent kommer i betragtning, når man taler om løn. 

Frynsegoder kan være betalt internetforbindelse, betalt mobiltelefon, betalt computer, økonomisk hjælp til studiebøger, fitness eller events og medarbejderfordele.

Timelønnet vs. månedslønnet

Du skal være opmærksom på, at der er to populære ansættelsesformer, når du er studerende. Det er timelønnet og månedslønnet. Du finder du en kort beskrivelse af begge to nedenfor.

Timelønnet - hvad betyder det?

Timeløn er den mest brugte ansættelsesform i forhold til studerende. Du bliver betalt pr. time, du arbejder. Du har som regel ikke krav på løn på helligdage, når din arbejdsplads holder lukket, eller hvis du bliver syg. Du får udbetalt mere i løn, hvis du arbejder flere timer end det forventede, og du får udbetalt mindre i løn, hvis du arbejder færre timer end det forventede.  

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at der kan være andre vilkår, der gør, at du alligevel får løn på helligdage. Det finder du information omkring i din kontrakt, personalepolitik eller overenskomst.

Månedslønnet - hvad betyder det?

Månedsløn er også relativt populært. Det betyder, at du aftaler et fast antal timer, som du arbejder hver måned, og det får du en fast månedsløn for. Det betyder også, at du som udgangspunkt får den samme løn, uanset om du arbejder flere eller færre timer end det aftalte. Det er ofte med en forventning om, at timerne indhentes eller afspadseres i den efterfølgende periode.

Hvis du har et studiejob med månedsløn, har du som hovedregel krav på løn også på helligdage. Det betyder, at du vil få din faste månedsløn, selvom din planlagte arbejdstid falder sammen med sygdom eller fridage. Du er dermed sikret din faste månedsløn uanset antallet af arbejdsdage i løbet af måneden.

Er der sammenhæng mellem løn, fagområde og branche?

Ja, det er der. Der kan være stor forskel på din løn alt efter, hvad du studerer, og hvilken branche du får et job indenfor. Du kan her se gennemsnitslønningerne for studerende, der er medlem af to forskellige A-kasser: Djøf og Kommunikation og Sprog.

Lønnen for Djøf-studerende (primært business-uddannelser)

Tallene er fra 2022 og er baseret på 384 besvarelser

 159 kr. i timen (*median eks. feriepenge)

 

Studerer du en kommerciel uddannelse, kan du dermed forvente, at din løn ligger omkring 159 kr. i timen inkl. pension (eks. feriepenge).

Der er stor forskel på lønnen afhængigt af hvilken branche, som du arbejder indenfor. Eksempelvis trækker finanssektoren (175 kr. pr. time) og advokatvirksomheder (207 kr. pr. time) gennemsnittet op, mens medievirksomheder trækker gennemsnittet ned (141 kr. pr. time).

 

Lønnen for studerende der er en del af Kommunikation og Sprog

Tallene er fra 2021 og er baseret på 450 besvarelser

 Der er taget udgangspunkt i studerende på uddannelserne bsc.ling.merc og cand.ling.merc, der har studiejob indenfor marketing. Tallene er inklusive pension og bonus, men eksklusive 12,5% feriepenge.

143 kr. i timen hos konsulentvirksomheder (*Gns. eks. feriepenge)

 130 kr. i timen hos medievirksomheder (*Gns. eks. feriepenge)

 

Igen, der er stor forskel på lønnen afhængigt af hvilken branche, du arbejder indenfor. Der er eksempelvis 15 kr. pr. time i forskel på gennemsnitslønnen, hvis du arbejder med kommunikation hos en finansiel virksomhed vs. hos et mediebureau.

Du finder lønberegneren fra Kommunikation og Sprog her.

*Du skal vær opmærksom på, at beregneren viser timelønnen inkl. feriepenge. Vi har fratrukket feriepenge i ovenstående eksempler, så det er sammenligneligt med tallene fra Djøf.

Bachelor- vs. kandidatstuderende: Er der forskel på lønnen?

Det korte svar er, at der ikke er et entydigt svar. Det har ikke været muligt at finde nok datakilder, som giver et klart svar. Vores bedste bud er, at der er forskel indenfor nogle fagområder, mens der indenfor andre fagområder ikke er forskel. Det skal sammenholdes med, at andre variabler end uddannelsesniveau måske har en større effekt på studielønnen. 


Eksempelvis viser 450 besvarelser fra studerende hos Kommunikation og Sprog, at nogle bacheloruddannelser giver den samme løn som kandidatuddannelsen, mens der på andre studieretninger er en forskel på 15-20 kr. mellem bachelor og kandidat.

Hvis man kigger man på anbefalingerne i forhold til timeløn fra IDA (IT, Naturvidenskab og Ingeniører), så er der forskel mellem bachelor- og kandidatuddannelserne. De anbefaler minimum 188 kr. pr. time til bachelorstuderende og 204 kr. pr. time til kandidatstuderende (find kilden her).

Geografi: Er der forskel på studielønnen på tværs af landet?

Der er ikke et datasæt til rådighed, der giver et entydigt svar på, om der er forskel på lønnen for studerende på tværs af landet. Men hos Cand tør vi godt vove den påstand, at der er forskel på lønnen - set i et geografisk perspektiv.

En god indikator for det er, at der er forskel i gennemsnitslønnen for nyuddannede på tværs af landet.

Se eksempelvis denne beregning fra Djøf

Beregningsgrundlag for løn til nyuddannet:

●      Privatansat

●      Uddannelse: Kandidat

●      Kandidatårgang: 2019

●      Stilling: Business Controller

●      Branche: konsulent- og rådgivningsvirksomhed

●      Ledelsesansvar: uden ledelsesansvar

 

Lønforslag afhængigt af lokation:

●      Hovedstaden: 45.146 kr.

●      Midtjylland: 40.057 kr.

●      Syddanmark: 39.624 kr.

●      Nordjylland: 38.000 kr.

 

Du skal derfor tage højde for din bopæl, når du overvejer, hvilken løn du føler er fair for dig - også når du sammenligner med gennemsnitslønnen for hele landet.

 Cand har kontorer i Aalborg, Aarhus, Odense og København, hvor vi taler med og møder studerende på alle lokationer hver uge. Vi oplever en klar forskel på byerne og et resultat af det er, at vi har differentieret lønnen i København.

Hvilken betydning har erfaring og ansvar for lønnen i et studiejob?

I modsætning til bachelor- og kandidatuddannelser så baserer variablen erfaring sig på, om du har anciennitet eller relevante erfaringer fra tidligere, som du bringer

i spil i studiejobbet. Uanset hvilket uddannelsestrin du er på.

Ifølge Djøf varierer lønnen som hovedregel efter uddannelse, erfaring, studierelevans og hvor i landet, du er ansat. Dermed er erfaring et parameter for lønnen, og du kan altså bruge det til at retfærdiggøre en højere løn.

Giver et relevant studiejob mere i løn end et ikke-relevant studiejob?

Det korte svar er ja. Data fra Djøf viser, at ikke-relevante studiejobs i gennemsnit giver 140 kr. pr. time, mens et relevant studiejob giver 155 kr. pr. time.

 Men som du sikkert ved, så er der også mange ikke-relevante studiejobs, der giver en høj timeløn. Her kan vi kun fremhæve, at du ikke skal vælge det relevante studiejob på baggrund af lønnen. Du skal vælge det for alle de andre fordele, jobbet giver dig, og som du kan læse mere om i afsnittet “derfor er et studiejob vigtigt”.

Konklusion på løn

Der er mange forskellige variabler, der påvirker lønnen, som du kan forvente at få i et studiejob. Du kan bruge en kombination af subjektive og objektive variabler til at guide dig, så du lander på en løn, som du føler er fair.

Det kan være en god ide at se om fagforeninger, A-kasser, Studieforeninger eller uddannelsesinstitutioner, kan give dig adgang til data, som er specifikt for dit studie.

Det vigtigste er dog, at lønnen ikke er den afgørende faktor for at vælge studiejobbet.

Hvis du vil læse mere omkring, hvordan du får et studiejob, kan du tjekke Cands studiejobsguide ud her.