Hvordan skaber du succes på en arbejdsplads?

Er du i tvivl om, hvad du kan bidrage med som studerede på en arbejdsplads? Få indsigt i 4 konkrete redskaber, som du kan bruge til at lykkes og skabe værdi i en virksomhed.

Der findes sikkert mange svar på ovenstående spørgsmål, men i følgende indlæg kan du få indsigt i, hvad en ekspert i ledelses- og organisationsudvikling præsenterede 20 Cand konsulenter for på en workshop.

Og husk: Nothing worth having comes easy. Ikke alle lykkes med at skabe succes på en arbejdsplads, og det kræver hårdt arbejde. Forbered dig derfor på et lidt længere blogindlæg med konkrete værktøjer, som du kan øve dig i at bruge for på sigt at skabe succes.

Lidt mere om Jacob
Vi havde fornøjelsen af et oplæg fra Jacob Sønderskov, som er manager hos Mannaz. Mannaz specialiserer sig i ledelsesudvikling, og giver ledere de fornødne værktøjer og kompetencer til at overkomme vigtige forretnings- og ledelsesmæssige udfordringer. Jacob fortalte om sin rejse til den stilling, han sidder i nu, og her var fokus i høj grad på mennesker. Han har tilegnet sig en masse spændende erfaring, men Jacob ser sine værdifulde relationer som altafgørende for sin karriere, og at han er lykkedes gennem tiden.

I det følgende præsenteres et redskab, der opsummerer fire kompetencer, som er væsentlige for at skabe succes. Det kan fremstå simpelt (ikke nemt), men prøv at hold dig selv op imod de fire kompetencer – hvor lykkes du allerede, og hvor kunne du evt. udvikle dig yderligere?

Et kompas til succes

 1. Evnen til at skabe tillidsfulde sociale relationer
 2. Kompetencer: vi skal have styr på vores faglighed
 3. Evnen til at kommunikere tydeligt og med fokus på modtageren
 4. Evnen til at reflektere over sig selv og lære

I følgende får du indsigt i, hvad vi fandt frem til i workshoppen.

#1 Tillidsfulde relationer

 

Ifølge denne ligning af Maister, Green og Galford afhænger vores evne til at skabe tillidsfulde relationer af:

Troværdighed: Det er vigtigt at være ærlig og transparent over for sine kollegaer, chef osv.

Pålidelighed: En pålidelig person møder op til tiden og leverer opgaver som aftalt.

Intimitet: Dette parameter er relateret til sociale kompetencer, og hvorvidt en person er “likeable”, hyggelig og har situationsfornemmelse.

Det sidste parameter relaterer sig til i hvor høj grad, vi er orienteret mod os selv: sætter man sine egne behov først? Et eksempel er en kollega, som udelukkende har fokus på at nå i mål med egne opgaver og derfor tilsidesætter andres behov for at opnå dette.

#2 Kompetencer

Adgangsbilletten til jobsamtalen er kompetencer, men man bliver ansat og fastholdt på baggrund af sine personlige og sociale færdigheder. Jacobs råd er at huske i høj grad at fokusere på sine styrker, da det største potentiale for at blive dygtig på sigt ligger her. Desuden opfordrer han til at udvide horisonten i forhold til opgaver: Tag de skæve opgaver – de kan også træne din faglighed: “Vær opsøgende og tilbyd din faglighed“.

#3 Kommunikation

Det handler ikke om dig! Evnen til at kommunikere er altafgørende for, hvordan vi lykkes på en arbejdsplads.

ØVELSE: Feminin vs. maskulin kommunikation

Jacob introducerede en øvelse, hvor formålet var at få indsigt i, hvordan man selv kommunikerer og derefter, hvordan ens nærmeste chef kommunikerer. Her kan feminin og maskulin kommunikation ses som to yderpunkter på et kontinuum (hvor mænd også kan kommunikere feminint og omvendt)

Maskulin kommunikation indebærer overvejende, at man har fokus på at levere et budskab uden alt for meget smalltalk. Kommunikation ses i mindre grad som en social aktivitet og handler mere om at skabe fremdrift eller have øje for et mål.

Feminin kommunikation handler om at se kommunikation som en social aktivitet, hvor budskabet i højere grad kan forhandles sammen. Det er ikke så afgørende at skabe fremdrift, da kommunikationen i sig selv har værdi som en aktivitet.

Kunsten er at forstå sin egen og andres måde at kommunikere på, så man kan tilpasse sig og opnå successfuld kommunikation med sin chef og kollegaer.

God kommunikation 101:

 • Modtageren bestemmer budskabet
 • Aflæs modtageren og tilpas din kommunikation på baggrund af nonverbal feedback
 • Tonefald og naturlighed bestemmer kvaliteten af kommunikationen:
  – Overdrevet ydmyghed = utroværdigt
  – Selvsikkerhed = arrogance
  – Taler meget om sig selv = usikkerhed
  – Alt for kritisk = bedrevidende

Det handler om at tale, så andre får lyst til at lytte, og lytte, så andre får lyst til at tale.“, Barnett Pearce.

Jacob gav følgende, konkrete redskaber:

 • Nysgerrighed
 • Nøgleord
 • Aktiv lytning

Hvilke skaber empati, ydmyghed og fjerner fokus fra dine egne behov, men samtidig øger chancen for at opnå disse.

Metafor: Rundt om grisen

Pointen er, at der ikke findes én opfattelse af, hvad en gris er. På samme måde er det med alle andre ting – også på en arbejdsplads. Hvis du er i stand til at forstå andres perspektiver, er du langt på vejen. Jacob sammenfattede hele metaforen med et citat fra The Big Lebowski: “Yeah, that’s just, like, your opinion, man“.

Vi går alle rundt med vores egne meninger, og din opgave er at sætte dig ind i andres.

Nysgerrighed er vejen til at forstå andres perspektiver. Vi stopper med at lytte, når vi tror, at vi har svaret og fået en meningsfuld sandhed frem. Vi leder efter en sandhed, som vi allerede er bekendt med. Når du forholder dig nysgerrig, får du indsigt i andre perspektiver. På den måde kan du signalere over for et andet menneske, at du ser deres bidrag som værdifuldt. Desuden viser du, at du ikke er bedrevidende og ønsker at spille andre gode. Så moralen er: lyt.

Nøgleord er betydningsbærende ord, som skiller sig ud i samtalen. Find nøglen som åbner døren til logikken for en anden.

Eksempel: Jeg leder efter et studierelevant arbejde, fordi jeg gerne vil udvikle mine kompetencer og øge chancerne for at få drømmejobbet, når jeg er færdig med mit studie.

Svar: Nå, hvad læser du så? Hvad er det for nogle kompetencer, du gerne vil udvikle? Hvad er et studierelevant arbejde for dig? Hvad er dit drømmejob?

Da vi samlede op på workshoppen og spurgte de studerende, hvad de tog med derfra, lagde mange vægt på nøgleordene. Et utroligt simpelt værktøj som kan få dig til at fremstå nysgerrig, empatisk, interesseret og give dig indsigt i andres perspektiver.

Læring og refleksion

“Det handler om at kunne tage et helikopterblik på sig selv og se, hvordan man løbende flytter sig.” – Jacob Sønderskov

Metoder:

 • Stoppe op og reflektere over sig selv
 • Bede om feedback og nye relevante perspektiver
 • Sætte sig mål og justere dem undervejs: Hvor vil jeg gerne være om et halvt år? Hvordan har jeg rykket mig over de sidste måneder? Hvilke afgørende ting har gjort det muligt? Hvor er mine styrker?

Med inspiration fra workshoppen skulle hver deltager fortælle om én ting, de gerne ville blive bedre til, og hvornår de havde tænkt sig at tage første skridt mod målet. Eksempler var:

“Jeg vil forsøge at kommunikere feminint, når jeg skal forklare min kæreste offside reglen”

“Jeg har et mål om at tale med mindst én fremmed om ugen for at udvide min horisont og skabe nye relationer”

“Jeg vil skrive min praktikansøgning om, så budskaberne bliver leveret maskulint og mere klart”

“Jeg vil begynde at læse bøger, som ikke er studierelaterede”

“Jeg vil være bedre til at lave mål for mig selv og følge op på dem”

“Jeg vil blive bedre til at smalltalke med mine venner, så de ved, at jeg er oprigtig interesseret”

Forfattere

Billede af Mathilde Vesterdal
Mathilde Vesterdal Brand Manager
Virksomhedskommunikation
mathilde@cand.dk