Derfor skal du fokusere på de langsigtede gevinster

Cand insight

“Det er ikke studiejobbet, men din læring, der giver adgang til drømmejobbet.”

Man skal ikke lede længe i nyhedsstrømmen for at finde artikler, som giver deres bud på, hvordan studerende kommer i job eller artikler, der kritiserer uddannelsesinstitutionernes manglende forståelse for erhvervslivets behov og udfordringer. Dette er også resultatet af en nylig effektanalyse fra Danmarks Evalueringsinstitut, som viser, at kandidatstuderende med relevante studiejobs i gennemsnit har 10-20 procentpoint større sandsynlighed for at være i job året efter dimission i sammenligning med studerende, der ikke har et relevant studiejob. Samtidig giver det relevante studiejob en positiv løneffekt i niveauet 1.300 – 4.600 kr. om måneden.

Men hvad betyder sådan en konklusion egentlig? Først og fremmest vil vi gerne gøre det klart, at vi ikke ønsker at stille spørgsmålstegn ved effekten af et studiejob. Vi vil til dels også godt acceptere, at universiteterne i højere grad bør kigge mod erhvervslivet for at sikre, at de uddanner kandidater, som erhvervslivet efterspørger. Når det er sagt, mangler vi dog stadig at diskutere en væsentlig faktor i ligningen – nemlig de studerende.

 

Fra studerende til jobmarkedet

Uanfægtet fra hvilken side problematikken betragtes, så vedrører debatten overgangen fra studerende til jobmarkedet – en debat, som hurtig bliver ensidig. Man efterlades med en opfattelse af, at studerende blot skal finde studierelevant arbejde for at åbne de gyldne porte til jobmarkedets mange muligheder. Med andre ord bliver studierelevant arbejde en genvej til succes. Dette mener vi, kun er den halve sandhed. Det er en konklusion, som giver studerende falske forhåbninger og danner fundament for misforståede forventninger, som ofte indtræder, når studerende rammer arbejdsmarkedet for første gang. Samtidig efterlader det et indtryk af, at der findes en ”rigtig” vej til jobmarkedet, og at tid brugt på at fordybe sig i sine studier, interesser eller noget helt tredje ikke giver de samme muligheder.

For at give et mere nuanceret perspektiv, vil vi gerne skære udbyttet af relevant studiearbejde ind til benet. Teknisk set betyder studierelevant arbejde, at studerende arbejder i praksis med deres viden, som de har opbygget på universitet. De omsætter dermed deres teoretiske viden til praktiske erfaringer. Det handler altså for studerende om, at blive i stand til at bevise sit værd og konkretisere egne evner.

Men ligesom med mange andre aspekter i livet, kommer det fulde udbytte ikke fra én indsats alene. Vi vil endda gå så langt som at sige, at et studierelevant arbejde ikke alene gør den afgørende forskel. Når vi er i dialog med virksomheder, er det ikke altid erhvervserfaring, som er den udslagsgivende faktor for om en kandidat er attraktiv eller ej. Det er i langt højere grad din personlighed og evnen til at reflektere over egen læring, evnen til at vide, hvad man har at tilbyde samt forestillingen om, hvor man kan og vil gøre en forskel.

 

Målet med denne artikel er ikke at opfordre studerende til at undlade studierelevant arbejde – slet ikke. Vi betragter også studierelevant arbejde, som en unik måde at opbygge sit eget brand, men det skal ikke stå alene. Vi vil derimod gerne slå et slag for, at studerende retter fokus mod en mere langsigtet læring. Med det mener vi, at man ikke skal tage et studiejob, fordi det ser godt ud på CV’et, eller fordi det ligner en genvej til arbejdsmarkedet. Det er vigtigere, at du som studerende vurderer, om jobbet er spændende, og om du føler, at du kan udvikle dig i jobbet. Det handler dermed i højere grad om din personlige udvikling. Vi ser tydeligt, at studerende der har arbejdet med noget, de brænder for, har mere at tilbyde kommende arbejdsgivere. Derfor mener vi også, at det er dine betragtninger om, hvordan du kan og vil gøre en forskel i virksomheden, og hvad det er, der gør dig unik, der er de afgørende spørgsmål, som du skal være i stand til at besvare i bestræbelserne på at lande dit første job.

Forfattere

Billede af Casper Skjold Nielsen - Co-Founder
Casper Skjold Nielsen - Co-Founder Master i Forretning og IT fra Aarhus, Singapore og Harvard Business School
28 76 61 81 / casper@cand.dk
Billede af Martin Lie - Co-Founder
Martin Lie - Co-Founder Master i Strategi, Organisation og Ledelse fra Aarhus og Copenhagen Business School
30 70 21 89 / martin@cand.dk