Sådan rekrutterer vi studerende i Cand

Hos Cand tror vi på, at emotionel intelligens og indre motivation er vigtige egenskaber for at få succes i arbejdslivet. Her er grundtankerne bag Cands rekruttering af studerende.

Overordnet set er Cands formål at rekruttere og udvikle studerende, der har kompetencerne til at skabe værdi for vores partnervirksomheder. Derfor er det helt afgørende for os, at vi formår at vælge de rigtige studerende. Kort fortalt indeholder Cands rekruttering tre trin:

 1. Screening af kandidaternes emotionelle intelligens: De studerende ansøger via vores hjemmeside, hvor de samtidigt svarer på en lang række spørgsmål, hvilket afdækker deres emotionelle intelligens.
 2. Individuelle samtaler: Alle ansøgere kommer til en samtale, hvor vi blandt andet spørger ind til, hvad der driver dem, så vi kan få et indtryk af deres motivation.
 3. Samlet vurdering: Vores rekrutteringsteam gennemgår kandidaterne og sammenholder indtrykket fra samtalerne med deres emotionelle intelligens for at vurdere, om den studerende er egnet til at komme ind i Cand.

Det lyder måske forholdsvis enkelt, men der ligger en masse forskning til grund for rekrutteringsprocessen, som vi beskriver herefter.

Emotionel intelligens er vigtigere end IQ

Mange virksomheder har stort fokus på faglige kompetencer og erfaring, når de skal finde en ny medarbejder, men forskning i begrebet emotionel intelligens viser, at man måske skal have fokus andetsteds. Emotionel intelligens, som i grove træk dækker over personers evne til at identificere og håndtere egne og andre menneskers følelser, er nemlig en bedre indikator for, om en person får succes i arbejdslivet. Derfor er emotionel intelligens én af de vigtigste elementer i Cands rekruttering.

Når studerende søger ind hos Cand på vores hjemmeside, udfylder de et spørgeskema, der er designet til at teste deres emotionelle intelligens. Metoden er inspireret af Konstantinos Petrides’ Trait Emotional Intelligence Questionnaire, som tester personers emotionelle intelligens indenfor fire overordnede områder:

 • Velvære: Har personen højt selvværd, er personen optimistisk anlagt, og oplever han/hun lykke?
 • Selvkontrol: Er personen i stand til at kontrollere sine følelser og impulser og kan personen håndtere stress?
 • Emotionalitet: Har personen empati for andre mennesker og er vedkommende i stand til at forstå og udtrykke sine følelser?
 • Sociabilitet: Er personen opmærksom på sine omgivelser og er han/hun i stand til at influere andre menneskers følelser?

Metoden har været en del af vores rekruttering siden foråret 2018, og indtil videre har vi gode erfaringer med værktøjet. Indblikket i kandidaternes emotionelle intelligens giver os langt bedre forudsætninger for at vurdere, om de vil passe ind i Cand, og om de vil kunne passe ind hos vores samarbejdspartnere. Det er nemlig afgørende for os, at vi tror på, at kandidaten kan skabe værdi hos vores partnervirksomheder.

Individuelle samtaler afdækker kompetencer og motivation

Kandidaternes emotionelle intelligens er selvfølgelig ikke det eneste, som vi er interesseret i. Når de studerende har ansøgt, bliver de inviteret til en Get To Know You-samtale, hvor de først og fremmest får en introduktion til, hvad Cand er. Derudover tager vi en individuel samtale med alle ansøgere, hvor vi forsøger at lære den studerende at kende personligt og fagligt.

Det er til den individuelle samtale, at vi får styr på alt det formelle; Hvad studerer vedkommende? Hvor lang tid har de tilbage af deres studie? Hvor meget tid har de til at arbejde ved siden af deres studie? Der undersøger vi også den studerendes kompetencer, hvor vi bruger Behavioural Event Interviewing-teknikken. Kort sagt betyder det, at vi hele tiden leder efter eksempler på og belæg for de påstande, som de studerende har.

Til den individuelle samtale lægger vi dog allermest vægt på den studerendes indre motivation. Vores erfaring er nemlig, at motivation er en essentiel egenskab for at få succes i arbejdslivet. Derfor er det ekstremt vigtigt for os, at vi får en fornemmelse af, at de kandidater, som vi snakker med, brænder for deres fag og er motiveret for at forbedre sig selv. Kandidaternes motivation bliver også afdækket i en spørgeskemaundersøgelse, som de udfylder til Get To Know You-arrangementet.

Samlet vurdering

Efter vi har afholdt Get To Know You, sætter vores rekrutteringsteam sig sammen for at gennemgå de potentielle kandidater. Hvor mange virksomheder, efter vores erfaring, mest af alt har fokus på faglige kompetencer fra studiet, er vi, som nævnt tidligere, ligeså interesseret i personlighed. For at danne et holistisk billede af kandidaterne bruger vi al den indsigt, som vi har fået fra:

 1. Emotionel intelligens-testen
 2. Den personlige samtale
 3. Spørgeskemaet om kandidatens motivation
 4. Kandidatens erhvervserfaring

Med ovenstående i tankerne har vi et solidt grundlag til at vurdere kandidaternes personlighed og faglighed. Og har kandidaten en stærk indre motivation for at arbejde med og forbedre sig indenfor sit fagområde, har han eller hun gode forudsætninger for at skabe værdi hos vores samarbejdspartnere.

Skal man tro vores partnere, er det en rekrutteringsmodel, der virker. De har nemlig givet os en gennemsnitlig score på 9 ud af 10 i forhold til, hvor sandsynligt det er, at de vil anbefale et samarbejde med os til andre virksomheder.

Forfattere

Billede af Thomas Striboll - Talent Manager
Thomas Striboll - Talent Manager 60 17 86 80 / thomas@cand.dk