SMV-ledernes mange hatte

Mange ledere og direktører i små og mellemstore virksomheder oplever, at de sidder med opgaver, som ligger udenfor deres eget ekspertiseområde. Konsekvensen kan være, at opgaverne bliver forsømt.

Dagligdagen for ledere i små- og mellemstore virksomheder er typisk proppet med opgaver indenfor mange forskellige kompetenceområder. Der skal hele tiden træffes valg og fravalg på strategisk niveau, og når lederne ofte bliver involveret i meget af den operationelle drift, er der nok at se til i hverdagen. Samtidig kan det være svært at finde den rette balance, når man i løbet af en almindelig arbejdsdag har flere forskellige hatte på.

Ovenstående kommer ofte til udtryk, når vi er i kontakt med lederne i de mange SMV’er, som vi snakker med hver dag. Når der er så meget at se til for SMV-lederne, er det så godt som uundgåeligt, at nogle opgaver glider langt ned på to-do-listen. Særligt opgaver med kommunikation, marketing og økonomi lader til at blive overset, selvom de fleste vil være enige i, at det er vigtige områder for alle virksomheder. Desuden kan lederens ideelle rolle som virksomhedens strateg blive nedprioriteret, hvis der går for meget drift i dagligdagen.

Mangel på tid, lyst eller kompetencer

Der kan være flere forklaringer på, hvorfor nogle opgaver bliver nedprioriteret. Vi oplever dog, at årsagen typisk er én eller flere af følgende:

  • Manglende tid
  • Manglende lyst
  • Manglende kompetencer

Den første forklaring, som vi berørte tidligere, er, at ledere i alle virksomheder, men nok særligt i SMV’er, har så meget at se til, at de er tvunget til at prioritere nogle opgaver over andre. Vores erfaring er dog, at nogle af de opgaver, der bliver forsømt, er en forspildt mulighed for at udvikle virksomheden.

Den anden forklaring bunder i, at alle mennesker – om de vil det eller ej – synes, at nogle opgaver er mere spændende end andre. Hvis man brænder for en bestemt opgave, bliver resultatet højst sandsynligt en del bedre, end hvis man mangler motivationen til at løse opgaven.

Den tredje forklaring, som mange virksomhedsledere nok vil kunne nikke genkendende til, er forbundet med de kompetencer, som den enkelte leder har. De færreste vil sige, at de er eksperter indenfor alle områder af en virksomheds drift, og derfor bliver nogle opgaver ikke løst, fordi kompetencerne ikke er tilstede i virksomheden. I manges tilfælde kan det være kommunikation, marketing og økonomi, som nævnt tidligere.

Studentermedhjælpere kan være løsningen

Igennem vores samarbejde med flere end 100 virksomheder, hvoraf størstedelen er SMV’er, har vi erfaret, at studentermedhjælpere kan være løsningen for nogle virksomheder. Hvor en leder enten mangler tid, lyst eller kompetencer til at løse en opgave, kan studerende sætte flueben ved alle tre. De har tiden, lysten og kompetencerne, så længe man finder den rigtige til opgaven.

For mange af de virksomheder, som vi har samarbejdet med om at finde en studentermedhjælper, har frigivelsen af tiden til at fokusere på andre opgaver været værdifuldt. Michael Andersen, der er salgsansvarlig i Bosch Car Service, sætter fint ord på det:

”Vi har fået lavet en masse opgaver, som vi ikke ville have haft tid til ellers. Vi har haft tid til at fokusere på de opgaver, som vi er gode til.”

En studentermedhjælper kan være med til at forkorte lederens to-do-liste og frigive tid til de opgaver, som lederen selv har kompetencerne til og brænder for. Med andre ord kan lederen altså lægge nogle af hattene på hylden og kun bruge de hatte, som passer.

Forfattere

Billede af Rasmus Risom Christensen
Rasmus Risom Christensen Master i International Business fra Aarhus University, School of Business & Social Sciences
31 16 67 76 / rasmus@cand.dk