De 3 F’er

”Jeg er sat i verden for at gøre organisationer bedre.”

Sådan svarede Birgitte Clausen, Managing Director, Struqtures, da en studerende spurgte om, hvilken vision hun har for sin virksomhed.

Ovenstående indikerer tydeligt, at Birgitte brænder for sagen, og hun har imponerende erfaringer med i bagagen blandt andet som indkøbsdirektør hos LEGO Group og Management Consultant hos Siemens.

”Struqtures is an organisational review method that enables your organisation – at all levels – to identify and take action on your biggest pains and potentials.” http://www.struqtures.com/

Vi spurgte Birgitte, om hun ikke ville omsætte noget af al sin viden til en workshop målrettet vores studerende. Det ville hun heldigvis gerne.

Overskriften på workshoppen var: Skab bedst værdi for dig selv og den virksomhed, du arbejder hos.

Birgitte indledte workshoppen med at fremhæve det faktum, at studerende gerne vil tjene penge, få et bedre CV og ultimativt et fedt job – både under og efter studiet.

Det er målet.

Men hvad er midlerne så? Det er her de 3 F’er kommer ind i billedet:

 1. Forretningsforståelse
 2. Fremfærd
 3. Forankring

Hvad baserer du din forretningsforståelse på? Her kan struqtures framework hjælpe. Det anlægger et helhedsperspektiv på en virksomheds interne forhold og ombryder dem i mindre dele, så det bliver lettere at se, hvor forbedringsmulighederne ligger. Det er både muligt at se, hvor mulighederne gemmer sig, og hvad de består af.

Der er 5 underkategorier, når vi taler om forretningsforståelse:

 • STRATEGI, MÅL OG FORVENTNINGER
 • STRUKTUR, RAMMER OG VILKÅR
 • SYSTEMER, ARBEJDSGANGE OG VÆRKTØJER
 • STYRING, KOORDINATION OG INDFLYDELSE
 • SAMARBEJDE, ADFÆRD OG RELATIONER

Når du går på opdagelse i hver af disse temaer i en virksomhed, vil du hurtigt opdage forskellige problemstillinger og forbedringsmuligheder. Men hvornår er noget et problem? I forhold til fremfærd er det vigtigt at komme hele vejen rundt om problemet, inden du går til kunden eller ledelsen og potentielt spilder deres tid.

Her er det vigtigt at stille sig selv åbne spørgsmål såsom:

 • Hvorfor er det et problem?
 • Hvordan er det et problem?
 • For hvem er det et problem?
 • Hvor er det et problem?
 • Hvornår er det et problem?

Ved at stille sig selv disse kritiske spørgsmål bliver din fremlæggelse af problemet mere præcist og nuanceret, og derfor kommer du i højere grad til at fremstå velovervejet.

? over !

”Det vigtigste, I kan tage med fra workshoppen i dag, er, at I i højere grad skal tale i spørgsmålstegn frem for udråbstegn.”

Vi havde et eksempel med to forskellige måder at arbejde med en observation på:

1.     Det er et problem, at I deler information mellem afdelinger over mail!

2.     Hvordan kan det egentlig være, at I deler information mellem afdelinger over mail?

I det første eksempel vil du fremprovokere et forsvar og i andet eksempel en refleksion. Mulighederne for at skabe udvikling er større, når der åbnes for refleksion, end når samtalen bevæger sig i retning af forsvar-angreb.

Forankring handler om, hvordan man som studerende skaber mest mulig værdi for organisationen.

Her bad Birgitte de studerende om at lave en omvendt brainstorm på, hvordan de kunne skabe mindst mulig værdi:

”Jeg kunne lade min stolthed komme i vejen for at løse problemet”

”Jeg kunne videregive min egen måde at gøre tingene på til nye medarbejdere”

”Jeg kunne være stædig og uvillig til at samarbejde”

Herefter skulle de studerende finde på en metafor for alle disse udsagn, hvor de blandt andet kom frem til en umoden teenager, en hveps og dovne Robert. Hvad er modsætningen af disse metaforer?

Her blev Pippi og hendes tilgang til problemer blandt andet fremhævet:

Workshoppen blev afsluttet med casearbejde, hvor de studerende skulle anvende deres nye viden fra workshoppen.

Forfattere

Billede af Mathilde Vesterdal
Mathilde Vesterdal Marketing Manager
MA Corporate Communication
mathilde@cand.dk