STUDENTERMEDHJÆLPERE: NÅR DU MANGLER TID, LYST ELLER KOMPETENCER

“Problemer er muligheder i arbejdstøj”

Henry J. Kaiser (1882-1967)

 

EJERLEDERE MANGLER TIDEN, LYSTEN ELLER KOMPETENCERNE TIL AT UDVIKLE FORRETNINGEN

“Problemer er muligheder i arbejdstøj”. Sådan lyder et velkendt citat fra den amerikanske entreprenør Henry J. Kaiser (1882-1967) og er samtidig hans definition af udfordringer. Henry Kaiser mener ikke, at man bør lade sine problemer stå i vejen for udvikling og succes. I stedet skal du prøve at overkomme dem med positivt sind og fokus rettet mod at finde en løsning, som kan være med til at ændre situationen til egen fordel.

Vi har gennem de sidste to år identificeret og løst udfordringer i mere end 80 små og mellemstore virksomheder. Opgaverne vi har løst er mangfoldige, men også basale. Derfor spørger vi os selv: hvorfor bliver opgaverne ikke løst internt i virksomheden? Vi ser tre grundlæggende tendenser til dette i ejerledet virksomheder – lederne mangler tiden, lysten eller kompetencerne og derfor udfolder virksomhederne ikke sit potentiale og væksten udebliver.


Det er klart for enhver, at tid er helt fundamentalt for at løse en udfordring. Hvis tiden ikke er til stede vil løsningen sjældent være tilfredsstillende og i de fleste tilfælde, bliver der slet ikke gjort noget ved opgaven.


Motivationen for at løse en opgave har en direkte effekt på kvaliteten af løsningen. Ejerlederen mangler ofte lysten til at arbejde med de interne, tidskrævende, uoverskuelige og administrative opgaver, der er forbundet med at følge et projekt til dørs. Derfor bliver værdiskabende projekter konstant tabt på gulvet.


Ejerlederen er faglig dygtig, men mangler kompetencerne til at løse forskelligartede opgaver. Manglende erkendelse af dette kombineret med en stærk ejerskabsfølelse resulterer i, at virksomheden ikke løfter projekterne til det ønskede niveau.


 

HVORDAN UDVIKLER EJERLEDEREN SIN FORRETNING, NÅR HAN MØDER DISSE UDFORDRINGER?

Center for små- og mellemstore virksomheder ved Aarhus Universitet startede fornyligt et omfattende forskningsprojekt, som skal klarlægge nogle af de forretningsmæssige udfordringer, som danske SMV’er står overfor i dagligdagen. Ligesom i mange andre rapporter kommer ejerledet virksomheder hurtigt i fokus, da de betragtes som rygraden i det danske erhvervsliv, og som ud fra et samfundsmæssigt perspektiv har et stort potentiale.

Men selvom potentialet er stort, ser vi, at alt for mange bolde tabes på gulvet og konkrete idéer der ikke bliver omsat til handlinger. ”Sandheden er, at ejerlederne på mange måder er mindre frie end lønmodtagere … de er som kaptajnen, der ikke kan forlade sit skib. Desuden arbejder ejerledere op til 90 timer om ugen, så frihed i form af fritid er der heller ikke meget af” Sådan skriver Center for små- og mellemstore virksomheder i deres rapport og beskriver, hvordan ejerledere jagter friheden, men ofte ender med at være sin egen begrænsning.

Ejerlederne bliver deres egen begrænsning, fordi de har svært ved at uddelegere opgaver. Selv opgaver, som de ikke nødvendigvis har kompetencerne til at løse. Vi oplever, og studier viser, at de ejerledere, som får tilknyttet nye kompetencer og lærer at give slip, er dem der opnår vækst. Det skyldes, at ejerledere undgår at arbejde med de opgaver, som de dybest set ikke har tiden, lysten eller kompetencerne til at udføre. Dette giver samtidig frihed til at fokusere på de områder, som de elsker at arbejde med.

Det skyldes også, at disse ejerledere oftest tilknytter en person, som modsat dem selv er struktureret og følger projekter til dørs. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at ejerledere er dygtige til at drive deres forretning, men ofte bliver værdien af en struktureret arbejdsindsat groft undervurderet. Dette danner også udgangspunkt for en rapport fra Rambøll Management Consulting: ”I perioden 2001-2009 øgede små og mellemstore virksomheder, der ansatte den første højtuddannede deres beskæftigelse med omkring 6 personer i forhold til virksomheder uden højtuddannede”. Sådan lyder en af konklusioner fra rapporten, som måler værdien af højtuddannede i små- og mellemstore virksomheder.

Forfattere

Billede af Casper Skjold Nielsen - Partner
Casper Skjold Nielsen - Partner Master i Forretning og IT fra Aarhus, Singapore og Harvard Business School
Billede af Martin Lie - Partner
Martin Lie - Partner Master i Strategi, Organisation og Ledelse fra Aarhus og Copenhagen Business School