Portræt

Alexander hjælper med bogføring & økonomistyring hos Unioil A/S

Successhistorie mellem studerende og virksomhed

"Lad en studerende sørge for, at alt stemmer i økonomien - det er så simpelt!"

- Cand
,

Alexander

Studie

Cand.Merc.Mac (økonomistyring)

Virksomhed

UniOil A/S

Arbejdsområde

Økonomistyring

Alexander holder styr på økonomi, bogføring og betalinger med stor succes hos UniOil A/S

Mange mindre virksomheder kan have brug for nogen, der kan hjælpe dem med den overordnede bogføring og økonomistyring. Men konsulenthjælp kan være dyr og møder ikke altid alle behov. Derfor tog Unioil A/S kontakt til Cand med forhåbningen om at få en studentermedhjælper, der kan sørge for at alt stemmer!

Hvorfor er Alexander en vigtig ressource?

Alexander er en enormt brugbar ressource for Unioil, fordi han først og fremmest bidrager med nogle kompetencer, som de ikke på forhånd havde.

Han er altså i stand til at hjælpe dem med bogførings-og økonomiopgaver, som de ellers måtte hyre ekstern hjælp til. Det gælder i særdeleshed håndtering af hverdagsopgaver såsom registrering af bilag, momsafregning og fakturering.

Ligeledes er han i stand til at skabe nogle økonomiske analyser indenfor eksempelvis omkostninger eller likviditet, som hjælper Unioil til et bedre overblik over deres budgetter og potentielle optimeringer heraf.


Hvordan skaber Alexander værdi i virksomheden som studentermedhjælper indenfor bogholderi og økonomi?

Alexander er i stand til at skabe værdi på mange måder. Til dels, fordi han løser et væld af forskellige opgaver og har en stærk økonomisk forståelse.

Han kommer med en god og ungdommelig energi, der bidrager positivt til medarbejderstaben og den interne kultur - også selvom, han kun er der som studentermedhjælper.
Derudover giver han helt fundamentalt Unioil eksekvering på afgørende opgaver såsom lønudbetaling, afstemning af bankkonti og timeregistreringer.

Han sidder altså som studentermedhjælper med nogle arbejdsområder, der har stor betydning for virksomhedens daglige drift.


Hvilke opgaver kan en studentermedhjælper til bogholderi og økonomi løse?

  • Bogføring, afstemninger og indberetninger

  • Opbygning af beregningsmodeller og værktøjer i Excel

  • Omkostnings- og indtjeningsanalyser

  • Månedsrapportering til ledelse og bestyrelse

  • Opsætning af budgetter og KPI’er

  • Optimering af arbejdsgange i økonomiafdelingen og udnyttelse af teknologiske løsninger

  • Ad hoc økonomiske opgaver.

Vil du vide mere om den studerendes kompetenceområde?

Økonomi