Cand Certificering – Business Intelligence

Business Intelligence Certificeringen

Målet med denne certificering er at give dig teoretiske indsigter fra anerkendte kilder kombineret med hands-on erfaring og cases. Du kommer til at lære grundlæggende discipliner som behovsafdækning, concept mapping, dimensionel modellering og forankring kombineret med essentielle værktøjer som SQL og Microsoft Power BI.

Estimeret tid: 12 timer

Certification Partners

Certificeringen er udarbejdet i samarbejde med senior konsulenter fra bl.a. ProActive og Inspari, som alle er uddannet Cand.Merc og gør karriere indenfor Business Intelligence. Sammen har de skræddersyet et læringsforløb, som kombinerer forståelse og praktik. Et forløb, som gør dig attraktiv for kommende arbejdsgivere.

Vi har sammen med Cand opbygget det læringsforløb, som vi selv manglede, da vi gik ind i denne verden. Certificeringen giver dig nogle unikke praktiske erfaringer, som mange virksomheder vil sætte stor pris på.
Billede af Søren Christian Søndergaard Poulsen
Søren Christian Søndergaard Poulsen Director, ProActive
Billede af Anders Friis Kristiansen
Anders Friis Kristiansen Senior Business Intelligence Consultant, Inspari

Forretning og teknik i sammenspil

I denne certificering vil du blive trænet i bl.a. SQL, som er et teknisk værktøj. Vi ved, at mange hurtigt bliver skræmt af tekniske øvelser. Derfor er det vigtigt at fremhæve, at de tekniske øvelser i denne certificering danner fundamentet for din forståelse, og for, at du kan blive en værdifuld konsulent.

Seniorkonsulenterne, som har været med til at udvikle certificeringen, har alle fremhævet vigtigheden af, at du forstår det tekniske for at kunne hjælpe kunden med at udvikle forretningen. Samtidigt giver det dig en unik fordel ift. den gennemsnitlige konsulent, som vælger den lette vej. Du kan altid vende fokus mod de blødere discipliner over tid, hvilket du måske også af natur er god til. Du vinder kommende arbejdsgiveres og kunders tillid ved at have hands-on erfaring med Business Intelligence værktøjerne.

Hvad er Business Intelligence?

Business Intelligence handler helt grundlæggende om at kunne levere den rette beslutningssupport til de rette personer og processer på det rette tidspunkt.

Ifølge Gartner, kan Business Intelligence defineres som følgende:

Business Intelligence (BI) is an umbrella term that includes the applications, infrastructure and tools, and best practices that enable access to and analysis of information to improve and optimize decisions and performance.

For at give en bredere forståelse af Business Intelligence, skal du nu se følgende video:

 

 

 

Business-Intelligence_Infographic

 

Concept Mapping

Tidsestimat: 3 timer

Følgende er baseret på bogen Design Thinking Business Analysis af Thomas Frisendal, der betegnes som ‘Biblen’ hos Inspari.

Læs kap. 1, 2, 4, 5 og 6 (ca. 60 sider)

Kan tilgås og downloades via AU library


Concept mapping er et vigtigt værktøj, som mange BI konsulenthuse benytter til at opnå en konceptuel forståelse af kundens forretning i arbejdet med afdækning af forretningsbehov. Det er en visuel, interaktiv, team-orienteret analyse- og designmetode, som understøttes af et mapping tool (f.eks. Cmaptools).

Det er et godt værktøj til at identificere forretningstermer samt finde, forstå og udforske sammenhænge i forretningen. Helt konkret kan det være at finde ud af, hvad forretningen vil have med af oplysninger til et salgsrapport-dashboard eller definere, hvad der forstås ved f.eks. en ‘kunde’.

Det er vigtigt at få fastlagt begreber, fordi forståelsen af, hvad en kunde er, kan være én ting i marketingafdelingen og noget andet i økonomiafdelingen.

Derudover er concept mapping et vigtigt stykke forarbejde at gøre, fordi en god forretningsforståelse er et must for at kunne foretage dimensionel modellering.

Concept mapping visualiseres i diagrammer, hvilket gør det nemmere at kommunikere, hvad det hele handler om. Derudover er det også en måde at få ekspliceret viden, der kan ligge gemt i dokumenter eller i hovederne på medarbejdere hos kunden

Nedenstående er et simpelt concept map anvendt for illustrationens skyld:

 

Koncepter og relationer

I forbindelse med concept mapping er der to nøglebegreber: koncepter og relationer. Koncepter er det, vi taler om, og relationer er forholdet mellem koncepterne – det, der binder dem sammen.

Eksempel med udgangspunkt i ovenstående concept map: mellem de to koncepter, Country og Company, ses relationen is home for, der er indikeret med en pil. Det er værd at notere, at man bør kunne læse et concept map som små, simple sætninger. Det er en klar fordel, fordi det gør det nemmere for kunden at forstå, og dermed have mulighed for at komme med potentielt værdifulde inputs.

Tag udgangspunkt i kundens forretningsmodel og tal med medarbejdere, da de som regel besidder den egentlige viden om forretningen, før du begynder at grave i Excel-ark, databaser, intranet og lignende. Målet er at finde koncepter, der kan bidrage til forståelsen af kundens forretning og anvendes til concept mapping.

Processen kan evt. se således ud:

 1. Interviews med nøglepersoner med udgangspunkt i forretningsmodel
 2. Tag fat i andre datakilder: Excel-ark, databaser, intranet og lignende.
 3. Udformning af concept map (kan være over flere iterationer)
 4. Workshops / brainstorming sessioner med udvalgte personer
 5. Justering af concept map

 

Der er nærmest ingen begrænsninger for, hvad man kan udarbejde et concept map på baggrund af. Det kan eksempelvis være Superliga-tabellen fra bold.dk, en afdeling i en virksomhed eller noget helt tredje.

Det er dog vigtigt at have øje for scopet af et concept map, da det hurtigt kan blive et alt for stort scope.

Dimensionel Modellering

Tidsestimat: 3 timer

Nedenstående er baseret på følgende ressourcer af Kimball:

Data Warehouse Lifecycle Toolkit: The Definitive Guide for Dimensional Modeling

 • Læs kap. 1 (7-17), kap. 2 (37-50), kap. 3 (69-94) (ca. 50 sider)

Kimball Group


Som nævnt tidligere, danner concept mapping udgangspunkt for den dimensionelle modellering. Dimensionel modellering er en logisk designteknik til strukturering af data og anvendes typisk i et data warehouse-setup, som er bygget med rapportering for øje.

Det er vigtigt at kunne, fordi det er en udbredt teknik til at præsentere analytisk data og samtidig har nogle klare fordele over andre metoder:

Én af fordelene ved det er, at det skaber en bedre forståelse for struktureringen af data. En dimensionel model er lettere at forstå for ikke-tekniske personer end en klassisk normaliseret datamodel, fordi man grupperer sammenhængende data fra forskellige tabeller i dimensioner, hvilket bidrager til en bedre query performance som er en anden fordel.

I modsætning til en normaliseret datamodel, hvor man søger at opnå en høj normaliseringsform, så denormaliserer man en dimensionel model. Dimensionel modellering er dog en dårlig løsning, hvis det primære mål for datamodelleringen er at reducere brugen af lagringsplads samt reducere redundans.

Fact table og dimensioner

I forbindelse med dimensionel modellering er der to nøglekoncepter: Fact table og dimension.

Et fact table udgøres af en hændelse eller et event som for eksempel en forretningsproces eller et forretningsspørgsmål og en række numeriske facts om proces/spørgsmål. Det skal gerne være numerisk, så der kan ’regnes’ på det.

En dimension er med til at skabe konteksten for vores fact table (hvem, hvad, hvornår, hvor, hvorfor og hvordan). En dimension er beskrivende, hierarkisk opbygget og bør ikke overlappe med andre dimensioner. Fact table og dertilhørende dimensioner skaber til sammen det, der kaldes et star schema.

 

Nedenstående er et eksempel på et star schema:

 

Modelleringsprocessen

Modelleringsprocessen består af de fire følgende steps:

 1. Vælg forretningsproces / forretningsspørgsmål
  • Bestem, hvilken forretningsproces/forretningspørgsmål, der skal modelleres
 2. Bestem detaljegraden af fact table
  • Sørg for at detaljegraden af facts er den samme
 3. Identificér dimensioner
  • Identificér relevante dimensioner, der skaber konteksten for fact table
 4. Identificér facts om forretningsproces / forretningsspørgsmål
  • Identificér facts eller metrikker, der er brugbare ifm. forretningsprocess / forretningsspørgsmål

OLAP Cube

Dimensionel modellering kan illustreres ved hjælp af en OLAP (Online Analytical Processing) Cube. Cube er et andet ord for et multidimensionelt datasæt. Indholdet af en cube er aggregeringer af de udvalgte dimensioner som man udarbejdede i sit star schema.

En OLAP cube kan se således ud:

Introduktion til SQL – et essentielt redskab!

Tidsestimat: 4 timer

Uanset, om du skal arbejde back-end eller front-end, er det vigtigt, at du forstår SQL. SQL er nemlig et essentielt redskab, når man arbejder med data.

SQL står for Structured Query Language og anvendes til at tilgå og manipulere data i en database. SQL består af en række statements til at sende en forespørgsel (query) til databasen.

Med SQL kan man manipulere data i en database ved eksempelvis at tilføje en ny række til en tabel eller opdatere eksisterende rækker. I forbindelse med BI, benyttes SQL dog primært til at tilgå og joine specifikke tabeller for at få adgang til netop det data, man har behov for.

Codecademy er en glimrende ressource til at lære en lang række programmeringssprog, herunder SQL. Codecademy er enormt brugervenligt og bryder kurserne op i overskuelige dele. Her bliver man introduceret til hver enkelt opgave med en kort tekst, og derefter skal man selv skrive den query, der skal til for at løse opgaven.

Opret en gratis konto hos Codecademy og gennemfør kurset Learn SQL. Nedenstående knap fører direkte til kurset, hvor du bedes om at oprette konto / logge ind inden igangsættelse.

OPRET gratis konto og gå til læringsmodul

Til at understøtte din læring af SQL, kan det anbefales at bruge W3Schools, som giver simple forklaringer til alt lige fra syntaks til de forskellige statements, der findes.

Derudover har W3Schools også en række mindre øvelser, du kan øve dig på.

Codecademy: Learn SQL - screendump

Microsoft Power BI

Tidsestimat: 2 timer

Hvad er Power BI?

Power BI er Microsofts business intelligence software. Det består af tre dele: Power BI Desktop, Power BI Service og Power BI Mobile.

Rapporter oprettes i Power BI Desktop, publiceres til Power BI Service, hvorfra de kan deles. Herfra kan man tilgå rapporter på farten via Power BI Mobile.

Med dette redskab kan du samle data fra mange forskellige kilder såsom Excel, Facebook, Google Analytics og diverse databaser. Når du har indhentet data, kan du begynde at oprette din rapport med visuelle og interaktive elementer.

Hvorfor Power BI?

Microsoft Power BI er valgt som software til denne certificering, da det er et populært værktøj blandt virksomheder i forskellige størrelser. Det er en del af Microsofts suite af software, som de fleste er bekendte, og så er det meget brugervenligt og lige til at gå til. Desuden vægter muligheden for at kunne oprette en gratis demokonto uden tidsbegrænsning på også ganske højt!

Der findes også andet BI-software som for eksempel Tableau og Qlik. Med kendskab til Microsoft Power BI vil man også relativt hurtigt kunne sætte sig ind i og anvende de to førnævnte.

Download Power BI + Opret demokonto

OPRET gratis konto – Power BI

Læs introduktion og svar på spørgsmål

Læs denne korte introduktion til, hvordan man anvender Power BI og svar på et par spørgsmål

Hent datasæt med Power BI

Microsoft har en række datasæt liggende, som er frit tilgængelig. Vælg et af eksemplerne og hent indholdspakken (følg guiden under ‘Forudsætninger’)

Opbygning af rapport

Denne video bygger videre på det, du læste om i ovenstående introduktion. Det er en grundlæggende introduktion til, hvordan man bygger en rapport i Power BI.

Relationer

Hvis du bruger en enkelt datakilde, kan Power BI selv danne logiske relationer mellem tabellerne i datasættet.

Anvender du derimod datasæt fra flere forskellige datakilder, Google Analytics og en database eksempelvis, hvor der måske ikke er en logisk relation mellem tabellerne, kan du enten vælge selv at lave relationerne, eller du kan få Power BI til at danne logiske relationer for dig.

Se denne video, der viser, hvordan Power BI danner relationerne for dig, og hvordan du selv kan gøre det.

DAX

DAX (Data Analysis Expressions) anvendes til at løse grundlæggende problemer med beregning og dataanalyse. Det er en samling af funktioner, operatorer og konstanter, der bruges i en formel eller et udtryk til at beregne og returnere en eller flere værdier. Med DAX kan man skabe nye oplysninger ud fra eksisterende data, man allerede er i besiddelse af.

Det er et funktionelt sprog, der kan anvendes i eksempelvis Power BI og Excel.

Læs denne guide fra Microsoft om DAX i relation til Power BI og se nedenstående video, som introducerer dig til DAX på 10 min.

Den gode rapport

Hvad er den gode rapport? Det kan være svært at definere, da det typisk er kontekstbaseret og derfor afhænger af din egen organisation eller kunden som rapporten udarbejdes for. Der kan være vidt forskellige krav og formål for rapporten.

Det vigtigste at have for øje ved udarbejdelsen af en rapport er simplicitet. Rapporten skal være let overskuelig og ikke skabe unødvendig forvirring på grund af vilde effekter eller intetsigende grafer.

Her er et par ressourcer, der kan give et indspark til udarbejdelsen af din rapport:

Storytelling with Data

Perceptual Edge

EveryData

Forankring af Business Intelligence

Den sværeste disciplin af dem alle!

Forankring af business intelligence er ikke nogen nem disciplin, og man ender hurtigt ovre i området for organisationsteori, hvor der bliver talt om forandringsledelse, implementeringsprocesser og motivation.

BI-løsninger bør tage udgangspunkt i dem, der skal bruge dem – Brugerne.

Tænk på, hvordan brugerne arbejder med platformen for at skabe værdi – Er de rustet til dette?

Sørg for at få løbende feedback fra brugerne af BI-løsningen for at sikre, at det forløber som det skal, og anvend feedback til at justere. Som Søren nævner i en af sine artikler, så er en BI-løsning ikke bedre end dem, der bruger den.

Endeligt kan man opstille en række KPI’er til at måle på anvendelsen af en BI-løsning. Hvorfor ikke tage udgangspunkt i data, så man kan træffe bedre beslutninger?

 

 

Eksamen – The Intelligent Business

Opgave 1 – Concept Mapping:

Anvend Cmaptool til at udarbejde et concept map

 

Opgave 2 – Dimensionel Modellering:

Udarbejd et star schema bestående af et fact table og minimum tre dimensioner

 

Opgave 3 – SQL:

Gennemfør SQL-kurset fra Codecademy

 

Opgave 4 – Microsoft Power BI:

Download datasæt og udarbejd et dashboard med Power BI

 

Det forventes, at du bruger omkring XXX timer på at udarbejde løsningen.

Når du er klar med et løsningsforslag (inklusiv screenshot af certifikat fra Codecademy), bedes du sende det til bestyrelsen.

Send løsningen til UDVIKLING@CAND.DK 

Formålet med denne øvelse er, at du lærer at afdække forretningsbehov vha. concept mapping, opnår viden omkring dimensionel modellering, samt lærer at bruge relevante værktøjer som Power BI og SQL, hvilket er helt grundlæggende for arbejdet med business intelligence. I virksomheder, der ikke rigtig har gjort i business intelligence før, vil du sandsynligvis blive bedt om at ‘lave nogle rapporter’. For at lave disse rapporter, skal du først finde ud af, hvad behovet er, derefter skal du trække relevant data fra en database, og endeligt udarbejde selve rapporten. Her vil ovenstående værktøjer være essentielle at have kendskab til.

Ekstramateriale

Hvis denne certificering har vakt din interesse for Power BI, så se med her!

Søren fra ProActive, som har været med i udformningen af denne certificering, spurgte sine kolleger, hvilke ressourcer, de anvender i forbindelse med Power BI, og det resulterede i en række interessante henvisninger. Herunder finder du en række anbefalede kilder.

Derudover kan det også anbefales af læse Sørens egne artikler, som postes regelmæssigt på LinkedIn.

 

Fra Microsoft:

Gratis webinars

Whitepapers

Om DAX

 

Blogs:

Power BI best practice

Designkoncepter Power BI

BI med fokus på finans

Chris Webb’s blog

Prathy’s blog

Kasper De Jonge’s blog

Radacad blog

Datachant

Sqlbi

 

Sociale medier:

Følg #PowerBI på Twitter

Guy in a Cube – youtube videoer