Virksomheder har brug for specialiseret arbejdskraft

Der er store gevinster at hente for små og mellemstore virksomheder ved at ansætte akademikere. Dette viser nye tal fra Danmarks Statistik, og virksomhederne oplever større vækst og skaber flere arbejdspladser end sammenlignelige virksomheder, som ikke har akademikere ansat (Bækgaard, 2017).

Læs hele artiklen her.

Jagten på høje vækstrater har øget efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft i landets små og mellemstore virksomheder – og det er med god grund. Der er nemlig højere vækst og flere arbejdspladser i vente, når virksomhederne ansætter akademikere.

Disse udfald viser netop, hvilken forskel og værdi du som studerende har mulighed for at bidrage med i erhvervslivet. Vores erfaringer viser, at studerende bibringer nye vinkler at beskue forretningen fra, gentænkning af processer og essentiel teoretisk ballast.

Gennem de sidste par år har vi snakket med mere end 1.000 små og mellemstore virksomheder med formålet om at forstå, hvad de er på jagt efter, når de skal ansætte fremtidens akademiske talenter, og hvorfor de ofte har problemer med dette. Vi ser grundlæggende tre tendenser, som går igen på tværs af størrelse og brancher.

  1. Manglende forståelse for universitetsverdenen gør det besværligt at finde de rigtige kompetencer
  2. Manglende forståelse for arbejdsmetoder nedsætter værdien af ansættelsen
  3. Manglende erfaringer hos studerende gør virksomhederne betænkelige ved evnerne til at skabe værdi

Slip tøjlerne og oplev værdien

Ovenstående faktorer resulterer ofte i, at opgaver løses efter bedste evne eller i værste fald ikke bliver håndteret.

Vores holdning er, at studerende kan bidrage som vækstmotorer i danske erhvervsliv, og jævnfør vores samarbejde med mere end 100 virksomheder ved vi efterhånden, hvad vi snakker om. I Cand har specialiseret os i at være bindeleddet mellem små og mellemstore virksomheder og studerende. Vi nedbryder ovenstående barrierer ved at screene udvælge, ansætte og udvikle motiverede studerende.

Studerende giver virksomheder muligheder for at tilknytte kompetencer, som i sidste ende kan bidrage til at løfte de opgaver, som virksomhederne ikke har tiden, lysten eller kompetencerne til at udføre.

Vi klæder de studerede på, så de er bevidste om, hvordan de skaber værdi og samtidig opnår unik erfaring. Vi ser det som et win for alle parter.

 

Vil du også gøre en forskel i en virksomhed?
Så tag første skridt mod at blive en del af Cand!

Opret Cand-profil