Insights

Cand Professionals - alt det et karriere-netværk kan være!

Skrevet af Martin Lie

Cand er mere end et studiejob

Studerende, der bliver udvalgt til at være en del af Cand, starter en individuel udviklingsrejse, hvor målet er at udvikle både personlige styrker og faglige kompetencer. 

Det sker i tre sammenhængende udviklingsspor, der bindes sammen af et udviklende fællesskab:

  1. Først og fremmest gennemgår alle studerende et fundamentalt onboarding-program, hvor de bliver klogere på sig selv, egne personlige styrker og deres værdimæssige udgangspunkt. 

  2. Dernæst er der det udviklende karrierespor, hvor studerende tillærer værdiskabende værktøjer, fremgangsmåder og metoder, der styrker det faglige grundlag, der skabes på studierne.

  3. Til sidst er der det udviklende studiejob, hvor personlige styrker og faglige kompetencer bringes i spil i erhvervslivet. 


Det er udgangspunktet for alle Cand’ere gennem deres studietid. Alle tager dog naturlig afsked med Cand, når de sidste eksamener er overstået, og det professionelle arbejdsliv gør sin entre i livet. Cand Professionals er derfor en naturlig overgang af Cands værdimæssige ståsted. Vi danner rammen om et stærkt netværk for færdiguddannede Cand’ere, hvor fælleskabet er i centrum, og hvor dyrkelse af relationerne skaber karrieremulighederne.

På den måde er Cand Professionals et karrierefremmende netværk for færdiguddannede Cand’ere. Formålet med Cand Professionals er at skabe rummet, hvor vi fastholder og opbygger værdiskabende relationer samt samskaber karrieremuligheder for netværkets medlemmer.

Fællesskabet i centrum

Det naturlige netværk, som mange studerende oplever i studietiden, forsvinder hurtigt, når den professionelle karriere skal dyrkes og andre livsprioriteter får betydning. Det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at fællesskabene ikke er værdiskabende, men rummet, hvor de dyrkes, opstår ikke længere naturligt på samme måde. 

Cand Professionals er en videreførelse af de værdiskabende relationer, der er blevet opbygget gennem studietiden samt mulighed for at interagere med tidligere Cand’ere. 

Relationer skaber muligheder

Funderet i et stærkt fællesskab giver Cand Professionals vores tidligere Cand’ere mulighed for at dyrke deres individuelle relationer, hvor både faglige såvel som personlige muligheder opstår. Cand Professionals bygger videre på det værdimæssige grundlag, der dannes undervejs i studietiden i Cand, og det er netop det fundament, der gør det naturligt at dyrke relationer og samskabe spændende muligheder. 

Det er synergieffekten af det stærke fællesskab og de værdiskabende relationer, der gør Cand Professionals i stand til at spille en rolle som alt det, en karrierepartner kan være.