Cases

Workshop hos VCS: Ledelse på tværs af livsfaser

Skrevet af Casper Skjold Nielsen

Ledelse på tværs af livsfaser 

'Ledelse på tværs af livsfaser' er en workshop, som vi har designet til Vandcenter Syd med målet om at forstærke forståelsen og strategierne for ledelse på tværs af medarbejdere i forskellige livsfaser- og situationer. Med fokus på særligt unge medarbejderes ønsker til arbejdspladsen og deres leder, blev dagen en rejse med indsigtsfulde oplæg, dybdegående casearbejde og engagerende teamaktiviteter for ledergruppen. Dette blogindlæg tager dig med bag kulissen hos Vandcenter Syd og viser, hvordan man som ledergruppe kan arbejde med ledelsen af unge medarbejdere i organisationen.

Workshop rating: 4,3 ud af 5 stjerner

Programmet for workshoppen: 

  • Oplæg med viden om unge medarbejderes, deres krav til arbejdspladsen, generationelle forskelle og fordomme samt ledelse på tværs af livsfaser 

  • Øvelser og cases, hvor man som leder skal tackle konkrete ledelsesdilemmaer og udvikle strategier til at løse disse

  • Leder-til-leder-sparring: Åben dialog og erfaringsdeling, hvor man som leder lærer af hinandens erfaringer og udvikler fælles perspektiver på ledelse

  • Team dynamik i ledergruppen: Dagen blev afsluttet med Cand's “Culture Game" for at styrke samarbejdet og forståelsen for personprofiler i ledergruppen

Ledelsesdilemmaer og strategier

Partner og medstifter af Cand, Casper Skjold Nielsen, havde for nylig fornøjelsen af at afholde en workshop for 30 ledere hos Vandcenter Syd ifm. Ledelsesforum 2024. Her var lederne samlet for at dykke ned i temaer omkring generationsbegrebet, myter og fordomme forbundet med forskellige aldersgrupper på arbejdspladsen. Workshoppen, med titlen "Ledelse på tværs af livsfaser," havde til formål at udforske effektiv ledelse af medarbejdere gennem forskellige livsfaser og situationer.

Efter et indledende oplæg om generationer og livsfaser, blev lederne udfordret med cases, der repræsenterede unge medarbejdere i varierende livssituationer. Dette førte til dybdegående diskussioner om ledelsesdilemmaer og strategier for at støtte disse medarbejdere.

“Forberedelsen og afholdelsen af workshoppen var super professionelt – også på selve dagen evnede Casper at tilpasse agendaen efter, hvad der gav energi i rummet.”

Workshoppen udvidede perspektivet ved at inkludere cases, der også fokuserede på erfarne medarbejdere og dem, der nærmede sig pensionsalderen for at udforske ligheder og forskelle i ledelsesdilemmaer på tværs af livsfaser. Dette segment af workshoppen understregede vigtigheden af at tilpasse ledelsesstrategier for at skabe optimale rammer for disse medarbejdergrupper hos Vandcenter Syd.

Mere end ét output for dagen

Et væsentligt output fra dagen var den indbyrdes læring og erfaringsudveksling mellem lederne, som delte indsigt i, hvordan de hver især ville tackle de præsenterede udfordringer. Samtidigt gav det en række action-punkter, som ledergruppen arbejder videre med efterfølgende for at skabe rammer, der gør lederne i stand til at imødekomme behovene hos medarbejdere i forskellige livsfaser. 

Dagen blev afrundet med Cands "Culture Game," som satte gang i latteren og den gode stemning hos lederne, mens de fik mulighed for at lære om deres egne personprofiler i relation til deres leder-kolleger. Spillet kaster lys på, hvordan forskellige profiler reagerer på forandringer, og bidrog til en afslappet og sjov afslutning på workshoppen, hvor der blev grinet højt.

Denne workshop hos Vandcenter Syd er et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan arbejde målrettet med ledelse på tværs af livsfaser, og hvordan sådanne initiativer kan styrke forståelsen og samarbejdet på tværs af hele ledergruppen.

Er din organisation klar til at styrke ledelsen af unge medarbejdere? Kontakt Casper Skjold Nielsen for at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe: 28 76 61 81 / casper@cand.dk