Insights

Derfor er kompetenceafklaring er vigtigt for studerende

Skrevet af Laura Asgeir Berg

Karriereworkshop for OK's praktikanter og salgstrainees

Kompentenceafklaring, værdiskabelse og karriererefleksioner. Det var agendaen, da Thomas, Cands Head of Talent Management, afholdt karriereworkshop for OK's praktikanter og salgstrainees. Workshoppen var et samarbejde med Katrine Striboll-Bjærge, Employer Branding Specialist hos OK, i spidsen. Et samarbejdet centreret omkring den viden Cand har om studerende. Og som vi selvfølgelig gerne deler ud af.

I det her efterår har OK 12 praktikanter og 7 salgstrainees ansat fordelt mellem forskellige afdelinger. De unge mennesker udfordrer og stiller spørgsmål til OK's måde at gøre tingene på. Ifølge Katrine Striboll-Bjærge er det givende for OK som virksomhed, fordi det giver ny viden og nye perspektiver. Samarbejdet med de studerende rykker samtidigt OK tættere på uddannelsesinstitutionerne og styrker de studerendes kendskab til OK som arbejdsplads.

Kompetencer er ikke meget værd, hvis du ikke sprogliggør dem

Formålet med at afholde en workshop, der fokuserer på karriere og kompentenceafklaring, er helt klar, hvis man spørger Katrine Striboll-Bjærge. ”Intentionen med den her workshop er, at vi klæder unge mennesker bedre på til at kunne sætte ord på deres kompetencer. Det er en gave at give dem med videre. Vi skal nuancere sproget omkring, hvordan vi taler om vores kompetencer”.

Kompetencer er mangfoldige. En kompetence er en evne, du kan omsætte til en handling. Kompetencer kommer til udtryk på forskellige måder, men de ikke meget værd, hvis du ikke italesætter den værdi, dine kompetencer bidrager med. Det handler om at sprogliggøre dem. Og det var netop det OK's praktikanter og salgstrainees skulle hjælpe hinanden med at blive klogere på gennem kompetenceafklarende øvelser og refleksioner.

Det ER svært at omsætte sine kompetencer til værdi, men det er en vigtig øvelse

Kompentenceafklaring kan være svært, men virkelig givende. Det er helt essentielt, du kan sprogliggøre dine kompetencer, når du skal forklare, hvad du er god til, og hvordan du skaber værdi for andre. Og umiddelbart har workshoppen igangsat en spændende refleksionsproces hos deltagerne netop omkring det:

”Jeg tror, det er sundt at reflektere over, hvad man egentlig er god til. Det handler om at gøre det konkret. Jeg er i løbet af workshoppen blevet mere bevidst omkring, hvor mine styrker ligger, og hvordan jeg aktivt italesætter dem”.

En anden supplerer:

”I min vennegruppe taler vi meget om, hvor svært det er at omsætte sine kompetencer til værdi. Altså, hvad kan jeg egentlig bruge min bacheloruddannelse til? Det var brugbart at blive introduceret til et redskab, der gør der nemmere at sætte ord på sine kompetencer”.

 

En god workshopdag med vigtige inputs og refleksioner. ”Jeg håber, de studerende vender tilbage til deres afdelinger med en styrket tro på deres kompetencer, og at de er bedre rustet til at sætte ord på dem. De skulle også gerne være blevet klogere på den værdi, de tilfører OK som virksomhed, afslutter Katrine Striboll-Bjærge.