Guides

De største faldgruber i onboardingen af nye medarbejdere

Skrevet af Laura Asgeir Berg

De typiske årsager til onboardingforløbet fejler

Der kan være mange årsager til, at et onboardingforløb går galt. Hos Cand har vi gennem de sidste 8 år onboardet flere end 2.000 unge mennesker. Derfor får du her de typiske årsager til, at onboardingen fejler, så du undgår at lave de samme fejl.

1) Du nedprioriterer onboarding og ledelse af den unge medarbejder, fordi du har travlt med andre opgaver

Dét at ansætte nye medarbejdere, uanset om det er en fuldtidsansat eller en studentermedhjælper, kræver tid. Én af årsagerne til at onboarding går galt er, at der ikke prioriteres den nødvendige tid til træning og ledelse.

Når hverdagen kører, kan man som leder glemme at følge op med den nye, unge medarbejder og få taget hånd om mangler, tvivl og uklarheder. Sørg for at prioritere og skemalægge tid til dem eller videregiv ansvaret til en kollega.

"Problematikken var at de allesammen havde al for meget arbejde, og der var ikke noget, som kunne tage hånd om mig. Derfor blev jeg ikke oplært i de ting, som jeg havde brug for" - Studerende i Cand

2) Din mangelfulde og forhastede forberedelse som leder

Du kender det måske. Pludseligt er det blevet dagen, hvor din nye medarbejder starter, men du har ikke rigtig fået forberedt deres opstart. Det spreder negative ringe ud til teamet og den nye medarbejder, fordi de hurtigt mærker en kaotisk og ustruktureret opstart. Det er ikke rart for nogen og skaber netop ikke følelsen af, at man som ny medarbejder er landet det rette sted. 

Du kan med fordel tjekke guidens afsnit omkring “Pre-boarding” her, så du undgår den mangelfulde forberedelse.

"Jeg var ikke blevet forberedt på noget, så jeg fik bare at vide, at jeg skulle dukke op. Jeg fik ikke at vide, hvad jeg skulle lave, og om jeg fik en introduktion, eller hvad der skulle ske" - Studerende i Cand

3) Du glemmer at forventningsafstemme med din nye medarbejder

I Cand oplever vi nogle gange, at der opstår miskommunikation mellem den studerende og deres nærmeste leder. Den studerende har én opfattelse af, hvordan de skal tilgå opgaverne, deres arbejdsrutiner og samarbejdet, mens lederen har en helt anden.

Det hele udspringer af manglende forventningsafstemning mellem dem. Du skal som leder være klar i din kommunikation, så der ikke opstår usikkerhed eller tvivl omkring, hvad der forventes af den nye medarbejder.

"Det er enormt vigtigt med en forventningsafstemning fra starten af, så man ved, hvad planen er, og hvilke arbejdsopgaver, man har" - Studerende i Cand

4) Du mangler at involvere teamet

Når du ansætter en ny medarbejder, kan du nemt komme til at glemme at informere resten af virksomheden omkring den nye medarbejders rolle og ansvarsområder.

Det gør det svært for dine medarbejderne at tage ordentligt imod den nye kollega og hjælpe med diverse opgaver og inputs. 

"Det, der havde hjulpet mit opstartsforløb, ville nok være, at alle i virksomheden vidste, hvem jeg var. De vidste ikke, hvad jeg lavede der" - Studerende i Cand

5) Du har svært ved at give ansvaret fra dig - ha' tiltro til din unge medarbejder

Som leder bærer du ofte et stort ansvar - enten for et fagområde, team eller for hele virksomheden. Samtidigt er du måske vant til at være involveret i mange opgaver, processer og arbejdsgange i virksomheden. Det kan derfor være vanskeligt at have tiltro til, at en ung medarbejder kan varetage disse arbejdsopgaver lige så godt og overtage ansvaret for et område. 

Vores erfaring er dog, at det er vigtigt for unge medarbejdere, at de mærker, at du har tiltro til dem. Du skal vejlede dem, men ikke være i detaljen på alt.

Du skal acceptere, at der kan ske fejl, men at det som grundregel er bedre at have en medarbejder, der fokuserer 100% på en opgave, som de brænder for, end du bruger 5% af din energi på opgaven og bliver ved med at udskyde den, fordi du ikke har tid.

Din tillid til medarbejderen vil kaste et langt større afkast af sig, fordi det giver dem trygheden til at performe.

"Jeg tror måske, at lederen havde regnet med, at hun bare kunne ansætte en studentermedhjælper, og så løb vedkommende bare afsted, men fordi hun havde svært ved at give ansvaret fra sig, så gik det lidt imod hendes egen idé" - Studerende i Cand

Hvis du er interesseret i at vide mere om onboarding af unge mennesker, kan du læse mere i Cands onboardingguide her.